ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τελευταία ενημέρωση στις 23.05.2018


Για την εταιρία μας  "Atmostation.gr" με την επωνυμία "Χρυσοβέργη Βαρβάρα" και δικτυακό τόπο "www.atmostation.gr" (εφεξής και "εταιρία")  ,που εδρεύει στην οδό Αποστόλου Παύλου 8, στη Ρόδο , Τ.Κ. 85100, τηλ.+.2241303362, ΑΦΜ 140192802, Δ.Ο.Υ Ρόδου, με αριθμό ΓΕΜΗ 3806, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Με σεβασμό στους κανόνες προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εταιρία μας  φροντίζει  την συνεπή τήρηση των σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR - ΓΚΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

To παρόν έγγραφο συνοδεύει το έγγραφο Όροι Xρήσης, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η συμφωνία με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν εκφράζετε κάποιες επιφυλάξεις ή διαφωνίες με την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση  info@atmostation.gr .

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των πελατών /χρηστών της σελίδας μας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση τους, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Επίσης δια της παρούσας πολιτικής οι πελάτες/χρήστες της σελίδας μας, ως υποκείμενα των δεδομένων τους μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:

 
«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο. 

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

Η εταιρία "Αtmostation.gr" , είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το  εφαρμοστέο Δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή  Προσωπικών Δεδομένων 

Η εταιρία μας "Αtmostation.gr" συλλέγει προσωπικά δεδομένα με την εγγραφή του χρήστη / πελάτη μας στις υπηρεσίες μας και τη δημιουργία λογαριασμού μέλους στη σελίδα μας , με την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών μας  από τον χρήστη/πελάτη καθώς και με την εγγραφή σε κάποιον από τους διαγωνισμούς ή ενημερωτικά δελτία μας (newsletter). 

 • Κατά την εγγραφή του χρήστη/πελάτη και τη δημιουργία λογαριασμού μέλους στην ιστοσελίδα μας  το μέγιστο εύρος των πληροφοριών που ζητούνται περιέχει τα εξής : Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Επιχείρησης, Οδός, Αριθμός, Πόλη,  Χώρα /Περιφέρεια  Τ.Κ., Τηλέφωνο / Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
 • Kατά τη χρήση των υπηρεσιών μας με την πραγματοποίηση παραγγελίας σας ζητούνται  όνομα, επίθετο , φύλο και για επιχειρήσεις η επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ και ΔΟΥ , διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης - αποστολής της παραγγελίας Οδός, Αριθμός, Πόλη,  Χώρα /Περιφέρεια  Τ.Κ., διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), με την εγγραφή στο newsletter μας, ζητείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ή με τη συμμετοχή σε διαγωνισμό μας οπότε σας ζητείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), το όνομα, το επώνυμο  και το σταθερό/κινητό τηλέφωνό σας . 

Πληροφορίες  η λήψη των οποίων γίνεται αυτόματα κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα ή κατά τη χρήση των υπηρεσίων της  Ιστοσελίδας:

 • Το πρόγραμμα που σας επιτρέπει να επισκέπτεστε ιστοσελίδες (πρόγραμμα περιήγησης ιστού)  αποστέλλει πληροφορίες προς τους διακομιστές μας που προκύπτουν από την ιστοσελίδα και τον τρόπο χρήσης της . Πιθανόν να περιέχονται τα κάτωθι  : η διεύθυνση IP σας ( διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) που διαθέτει ο Internet Service Provider (ISP) για τη σύνδεση με το διαδίκτυο , η ημέρα και ο χρόνος επίσκεψης σας στη σελίδα ( ώρα επίσκεψης) , η διεύθυνση URL παραπομπής (ιστοσελίδα από την οποία προήλθε ο χρήστης), οι  επισκεπτόμενες σελίδες στον ιστότοπό μας, πληροφορίες της συσκευής σας και το πρόγραμμα περιήγησης σας στο διαδίκτυο ( browser) (τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού και έκδοση,  τεχνικές πληροφορίες ) 
 • Όταν επισκέπτεστε την σελίδα ( π.χ. από τον υπολογιστή, το κινητό ή την φορητή συσκευή σας)  είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών για την τοποθεσία σας – στοιχεία αναγνώρισης θέσεως βάσει π.χ. GPS της συσκευής . Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αφορούν τη θέση- τοποθεσία σας παρά μόνο μετά από προηγούμενη συγκατάθεση σας την οποία θα αιτηθούμε. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ρύθμισης της συσκυευή σας ή του πρόγραμματος περιήγησής σας, για να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αποστολής πληροφοριών τοποθεσίας σας.  
 • Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε  πληροφορίες ενδεχομένως με την αποστολή ενός ή περισσοτέρων cookies προς τη συσκευή σας . Αναλυτικά παρεχόμενες πληροφορίες για τα cookies και για τη δυνατότητα  διαγραφής  και αποκλεισμού – απενεργοποίησής  τους ( στο Κεφάλαιο Cookies ως αναλύεται παρακάτω ) .

Σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρία μας συλλέγει και διατηρεί τα απολύτως αναγκαία στοιχεία σας προς χρήση και επεξεργασία αυστηρά και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς και συγκεκριμένα για :
 • THN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΑΣ 
  Υπάρχουν δεδομένα που απαιτούνται κατά την επεξεργασία των παραγγελιών σας ώστε να γίνει ορθή παράδοση  από το μεταφορέα σε εσάς, τα οποία αν λείπουν είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας.  Έτσι τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε  για αυτό είναι : 
  1) το όνομα, επίθετο , και το φύλο σας και για επιχειρήσεις την επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ και ΔΟΥ, για να τα γνωρίζει ο υπάλληλος της παράδοσης .
  2) τη διεύθυνση τιμολόγησης  και παράδοσης - αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη,τιμολόγιο) ώστε να μπορείτε να παραλάβετε στο χώρο σας
  3) τον αριθμό τηλεφώνου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί για την ολοκλήρωση της παραγγελία σας
  4) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας

Γενικά  ζητούνται τόσες μόνο πληροφορίες όσες χρειάζονται ώστε να σας   παρέχουμε: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας καθώς και για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.
 • ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ
  Σκοπός της συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί και η αποστολή ενημερώσεων και πληροφοριών  για τις εκδηλώσεις (events) , τους διαγωνισμούς μας , την παραλαβή των δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού και τις προσφορές μας (όπως ηλεκτρονικά banners και προσφορές) , και το να προωθήσουμε τα νέα της Ιστοσελίδας μας  σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τα νέα Προϊόντα μας , εφόσον έχουμε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας. 
  Επίσης, κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο του www.atmostation.gr κι εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας κατά τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ( με την παροχή των παρακάτω πληροφοριών 1. Όνομα, 2. Επώνυμο , 3 . επωνυμία επιχείρησης 4. Διεύθυνση ( οδός , αριθμός , πόλη , ΤΚ ), 5. Σταθερό τηλέφωνο/κινητό τηλέφωνο 6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) 7. Ημερομηνία Γέννησης /Ηλικία,  είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την προσωποιημένη πληροφόρηση ( με την παροχή του email σας) , σας αποστέλλουμε (e-mail) με  ενημέρωση για όλα τα παραπάνω και τις προωθητικές ενέργειες marketing.  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την εταιρία Atmostation.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@atmostation.gr  και επίσης ως πελάτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας και υποκείμενα των δεδομένων σας ,  διατηρείτε φυσικά  το δικαίωμα για άμεση απεγγραφή (unsubscribe) οποτεδήποτε από τη λίστα αποστολής μας πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στο τέλος του μηνύματος/του ενημερωτικού  newsletter αλλά και επιλέγοντας το link απεγγραφής κάτω από την δυνατότητα εγγραφής σας στις λίστες newsletter.

 • ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
  Για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση σας , ως πελάτες μας , στοχεύουμε στη βελτίωση και προσαρμογή της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της πάντα στις προτιμήσεις σας (cookies , όπως αναλύεται στο ειδικό κεφάλαιο για τα cookies παρακάτω , και διατήρηση IP addresses μόνο για τεχνικούς/στατιστικούς λόγους και δη για  την αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος και για τον εντοπισμό  ή αποτροπή  απάτης  ή κατάχρησης της ιστοσελίδας). Με την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας  προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη των πελατών μας . Οι συναλλαγές αλλά και η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας γίνονται με ασφαλή server με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Standard SSL(Secure Sockets Layer) με κρυπτογράφηση 256-bit. 

 • Άλλοι σκοποί
  Στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για άλλους σκοπούς εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω.


Links προς άλλα Sites

Οι διαδικτυακός τόπος της εταιρίας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους ιστότοπους (sites),  που ελέγχονται  από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και όχι από την ίδια . Η εταιρία δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων ( χρηστών ή επισκεπτών) , που ακολουθούν. 
Αν ακολουθήσετε  τέτοιο link μέσω του ιστότοπου μας,  με τη μεταφορά στον ιστότοπο τρίτου , να διαβάσετε αναλυτικά και με ιδιαίτερη προσοχή την Πολιτική απορρήτου του τρίτου αυτού μέρους.

(Social media) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει "widgets" των social media  και άλλα στοιχεία που σας  δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με φίλους με τα μέσα αυτά. 
Πιθανώς από αυτά τα στοιχεία συλλέγεται η IP διεύθυνσή σας ή άλλες σχετικές με εσάς πληροφορίες. Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τη διαχείριση πληροφοριών που παρέχονται σε αυτές τις μικροεφαρμογές, διότι παρέχονται από τρίτο μέρος και καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου τρίτου μέρους.

Πληρωμή με Πιστωτική, Χρεωστική και Προπληρωμένη κάρτα Visa, MasterCard, Maestro και Diners μέσω της υπηρεσίας ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς για συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της ‘΄υπηρεσίας ePOS Paycenter΄΄  της Τράπεζας Πειραιώς που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη αποστέλλονται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης με τη χρήση XML web service στο ePOS Paycenter. 
Η εταιρία μας  διαθέτει ούτως ή άλλως  ελάχιστη κρυπτογράφηση SSL 128bit και πιστοποίηση διεθνούς προτύπου ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) , απαραίτητο στοιχείο για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Η εταιρία μας , επίσης, δεν κρατάει κανένα στοιχείο της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.  Η διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια από το ePOS Paycenter.
Kρυπτογράφηση : μέθοδος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με το κατάλληλο κλειδί.

Ενημέρωση για τα Cookies 


 • Τι είναι τα Cookies;
  Τα Cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία, συνήθως αποτελούμενα από γράμματα και αριθμούς, που αποστέλλονται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη(συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), επιτρέποντας την ταυτοποίηση της συγκεκριμένης συσκευής , ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται να ανακτώνται  οι συγκεκριμένες πληροφορίες και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες. Τα Cookies παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εν γένει λειτουργία του διαδικτύου καθώς συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο.
 • Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;
  Στην ιστοσελίδα του Atmostation.gr  χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας , για να διατηρούνται πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάγκη στατιστικών μελετών ώστε να αναλύσουμε πως χρησιμοποιείτε τη σελίδα, πως περιηγείστε σε αυτήν και για να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά την περιήγησή σας . Λόγος χρήσης ακόμη των cookies αποτελεί και η συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας ,  κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως μνήμη  των προτιμήσεων και των ρυθμίσεων σας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας , ενώ  μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε βελτιοποιημένη πλοήγηση και διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες του ιστότοπού μας. 
  Χρησιμοποιούμε τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία, χρήση και επίσκεψη του ιστοτόπου,  και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτησή σας . Μπορούμε να χρησιμοποιούμε  και τα cookies Google Analytics της Google.
  Τα Cookies που αποθηκεύονται από τον ιστότοπό μας δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή άλλη πληροφορία που να σχετίζεται άμεσα με εσάς και δεν μπορεί να εξακριβωθεί η προσωπική  σας ταυτότητα  (καμία γνώση /πρόσβαση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη).
  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά την ιστοσελίδα μας αλλά και μεταγενέστερα επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES, ωστόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση της και την ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες αυτής και συναλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή τον έλεγχο των cookies είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.aboutcookies.org.
 • Αν δεν επιθυμείτε τα cookies
  Aναφορικά με τα μη αυστηρά cookies 
  1)Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή να αποτρέψετε την αποθήκευσή τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, με την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο , και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων αυτών. Η επιλογή «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας παράσχει πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies σας. 
  Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα  της σελίδας   μας που αφορά τις ΡYΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES .
  2)Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies σε σχέση με την Ιστοσελίδα ακολουθώντας τον σύνδεσμο ( link ) με τον τίτλο Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies στο κάτω μέρος της Ιστοσελίδας.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES (επιλογές ενεργό/ανενεργό στα cookies που επιθυμείτε) .
  Απενεργοποιώντας τα Cookies ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση του ιστότοπου και  συγκεκριμένες ενότητες του διαδικτυακού τόπου μας δεν θα είναι διαθέσιμες όπως π.χ. η προσθήκη προϊόντων στο καλάθι .
  Ενδέχεται να αποθηκεύονται cookies από τρίτα μέρη στις συσκευές σας ( π.χ.μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αναφερόμενες υπηρεσίες πληρωμών) . Αυτά τα cookies υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου Τρίτου Μέρους.

Web Analysis Services ( Υπηρεσίες Ανάλυσης Ιστού) 

Google Analytics
Η Google Analytics, είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google") που χρησιμοποείται από τον ιστότοπό μας. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, για να βοηθήσουν την σελίδα μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν καθώς πρόκειται για μια   υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»).Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Η Google θα χρησιμοποιήσει για εμάς αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking). 
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην μπορείτε να περιοριστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται  στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 

 Ανήλικοι

 Η χρήση της ιστοσελίδας μας www.atmostation.gr  και των υπηρεσιών και προϊόντων που αυτή προσφέρει δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα . Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι προσωπικά δεδομένα ανηλίκων έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπό μας θα διαγράφονται άμεσα. 


Διοχέτευση / αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών 

Σε καμμία περίπτωση δεν παρέχουμε/ παραχωρούμε πληροφορίες των επισκεπτών /χρηστών σε τρίτους, εξαιρουμένων των προμηθευτών και εταιρειών αποστολής – μεταφορικές εταιρίες - συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την υποστήριξη της ιστοσελίδας μας ή για τις υπηρεσίες πληρωμής παραγγελιών σας ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής , αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης , και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων σας. 
Aκόμα , τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη συνήθη πορεία στα πλαίσια αγοράς προϊόντων και αποστολής φόρμας παραγγελίας , εγγραφή μέλους – δημιουργία λογαριασμού , συμμετοχή σε διαγωνισμό/ ενημέρωσή σας (για νέα προϊόντα, διαγωνισμούς , δώρα , εξαργύρωση πόντων, newsletter και  προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας) χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρίας μας , οι οποίοι τα επεξεργάζονται απολύτα σύννομα  και δεσμεύονται αυστηρώς από συμβάσεις τήρησης εχεμύθειας και ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. H εταιρία <<Αtmostation.gr>> απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της  να παρέχουν στους χρήστες/πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα  Πολιτική Απορρήτου και ανταποκρίνεται πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να μοιραστεί/ διοχετεύσει σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου προς τις αρμόδιες μόνο αρχές ή εφόσον έχει λάβει την προηγούμενη συναίνεσή σας προς τούτο. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας  δεδομένων  σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR - ΓΚΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

1) Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης 
Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για τον χρόνο διατήρησής τους.

 2)Δικαίωμα διόρθωσης 
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς προσωπικές σας πληροφορίες, να τροποποιήσετε , να ενημερώσετε και να προσθέσετε συμπληρωματικές.

3) Δικαίωμα στη φορητότητα 
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε  απρόσκοπτα και χωρίς καμία επιβάρυνση ( χρέωση) τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε  κατάλληλο μορφότυπο με πρόσβαση σε αυτά,  και τα διαβιβάσετε  σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

4) Δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας 
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  εφόσον αρνηθείτε ή εναντιώθείτε  στην επεξεργασία  αυτών) εάν έχετε αμφιβολίες για την ορθότητα αυτών που διατηρούμε,  ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας παράνομα ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

5) Δικαίωμα διαγραφής ( ΄΄δικαίωμα στη λήθη ΄΄)

Έίναι δικαίωμα σας να αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας , εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν  , εάν τα δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία και αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση για την επεξεργασία τους.
Για την εκπλήρωση του δικαιώματός σας είμαστε διαθέσιμοι  οποιαδήποτε στιγμή θέλετε  και το αιτηθείτε  να διαγραφούν οριστικά τα Προσωπικά σας Δεδομένα, κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail info@atmostation.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό : 2241303362.
Θα απαντήσουμε μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης του αιτήματός που υποβάλλατε. 

6) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Η εταιρία μας σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, διατηρούμενης της νομιμότητας της επεξεργασίας που έγινε δυνάμει της συγκατάθεση σας ,  προτού εσείς να  την ανακαλέσετε.
Αν θέλετε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας
 • για τη λήψη όλων  τα ενημερωτικών μας μηνύματων  (newsletter)
 • για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing)
μπορείτε να κάνετε επιλογή (‘unsubscribe’) ανάκληση συνδρομής – ( opt out) / απεγγραφής στο link όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες  / στο τέλος έκαστου μηνύματος / κάθε ενημερωτικόυ newsletter αλλά και πατώντας στο link  απεγγραφής από τα newsletter που βρίσκεται κάτω από τη δυνατότητα εγγραφής σας στη λίστα newsletter .
Αλλιώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
 • μέσω e-mail: info@atmostation.gr 
 • μέσω τηλεφώνου στον αριθμό : 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ :
 • Με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)  στο: info@atmostation.gr  
 • Με επιστολή στη διεύθυνση: οδός Αποστόλου Παύλου 8, στη Ρόδο , Τ.Κ. 85100
 • Μέσω του  καταστήματός μας στη διεύθυνση:  οδός Αποστόλου Παύλου 8, στη Ρόδο ή και με κλήση στο τηλέφωνο : 2241303362 

Αποθήκευση  των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα στοιχεία σας διατηρούνται για διάρκεια δύο (2) ετών από την τελευταία επικοινωνία μας εκτός εάν χρειάζεται να διατηρηθούν για περισσότερο ή λιγότερο χρόνο δυνάμει του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ισχύουσας νομοθεσίας.  
Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Αν ως υποκείμενο των δεδομένων σας θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), που εδρεύει στους Αμπελοκήπους (Αθήνα), στη Λ. Κηφισίας αριθ. 1-3, Τ.Κ. 11523.

Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί . Εσείς θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email ή με άμεση ανάρτηση δημοσίως στον ιστότοπο πριν την εφαρμογή οποιαδήποτε αλλαγής . Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για οποιαδήποτε απορία  και  παρατήρηση ή εφόσον θεωρήσετε ότι υπήρ